Клетъчна козметика

Клетъчна козметика

           А.С.Голубков

           К.Х.Н.- Главен технолог на компания „МИРРА-М”

Козметичният пазар се променя много бързо. На практика всички големи производители имат продукти с едни или други лечебно-оздравителни свойства. Тези продукти заемат мястото между традиционната козметика и лекарствените средства за външна употреба.

Терминът „козмецевтика” /от козметика и фармация/ се появява преди 30 години. Тогава американският дерматолог Алберт Клигман предлага козметичните продукти с оздравяващо действие да се отделят в отделна група, защото съдържат биологично активни вещества /БАВ/ които действат, както на повърхността така и в дълбоките слоеве на кожата и имат целенасочено физиологично действие – профилактично или лечебно.

Един от разделите на „козмецевтиката” е клетъчната козметика. За разлика от традиционните стимулиращи и подмладяващи препарати тя въздейства по-дълбоко и мащабно върху най-важните биохимични процеси.

Клетъчната козметика възниква на базата на клетъчната терапия. Тъй като инжекциите с клетъчни екстракти имат стимулиращо въздействие върху организма като цяло и върху кожата в частност, преди няколко години започват да ги използват с козметична цел в скъпи швейцарски клиники. Пациентите отбелязват изразен подмладяващ ефект.

Съвременната трактовка на термина „клетъчна козметика” позволява да разглеждаме тази козметика като продукция съдържаща клетки, клетъчни екстракти от органи или тъкани, които се намират в етап на високоскоростно диференциране. Това могат да бъдат клетки или екстракти от животински ембриони, семенна течност, хайвер, плацента, биологични течности и ингредиенти получени по биотехнологичен път с помощта на микроорганизми.

Основната разлика между клетъчната козметика и останалите козметични линии е в цялостния подход при решаване проблемите на стареенето. Главният принцип на действие на тези продукти е корекция на възрастовите изменения на кожата като се стимулира самовъзстановяването и. Те въздействат върху основните механизми на увреждане на клетките, като повишават защитните им сили с регулаторни молекули.

Благодарение на подмладяващия ефект и уникалния механизъм на действие продуктите на клетъчната козметика с право се смятат за козметични препарати последно поколение. Получаването на ингредиентите изисква специално оборудване, солидни знания в областта на молекулярната биология и биохимия, огромен опит и специфични технологии.

 Да се върнем към термина „клетъчна козметика”, отнасяйки го към продукцията на компания МИРРА.

 Можем да причислим следните  наши продукти към категорията „клетъчна козметика”. На първо място това са продуктите с хайвер и отделните му фракции. Ума-балсам, дерма-бюст, очен контур-бандаж – едни от първите ни разработки  с 12 годишна история!

Авторското ни право е защитено с патент „Козметични средства на основата на черен и червен хайвер”

За производството на емулсиите, черният и червен хайвер са под формата на хомогенат – еднородна маса с микроскопични частици, получавана  в производството със специални  технологии без термична обработка. При сложните за производство продукти ние използваме   отделни концентрирани фракции хайвер, или техни смеси в определени съотношения.

 Разделянето на хайвера на фракции е много сложен процес – многократна свръхкритична /при стайна температура, но много високо налягане/ екстракция на хайвера с втечнен въглероден двуокис под налягане. Към „хайверените” ингредиенти трябва да причислим и ДНК /дезоксирибонуклеинова киселина/ получена от семенна течност /млечице/ на мъжки есетрови риби.

АКТИВЕН ИНГРЕДИЕНТ                                            КОЗМЕТИЧЕН ПРОДУКТ
Хомогенат на черен хайверУма балсам; Крем-маска Ума  
Хомогенат на червен хайверКрем-маска с червен хайвер  
Концентрирана липидна фракция       на червен хайверМаслени композиции :     1.за кожата около очите     2.за кожата на бюста  
Концентрирани фракции                                           /белтъчна, липидна, обща/                                         на черен и червен хайвер   Крем-гел „Вълшебен”,   Лосион тонизиращ „Мастер море”,  
ДНК от млечице на мъжки есетрови рибиФитобалсам; Крем овлажняващ за суха кожа; Балсам овлажняващ за суха кожа;

Към групата на клетъчната козметика се отнасят и следните наши продукти:

Балсам Бифирон,  Крем-маска с хиалуронова киселина,

всички продукти съдържащи  вит.С ,шиконин, делтостим, екстракт от жен-шен.

Неофициален превод от руски език